Informatie over coaching

Coaching ondersteunt en activeert je bewustwording. Het helpt je op de juiste manier je zelfsturing in te zetten. Het laat je zien waar je persoonlijk functioneren verstrengeld raakt met de activiteiten die je doet. Bewustwording is een kernwoord in coaching. Meestal is er een concrete aanleiding voor coaching (strubbelingen op het werk, moeite in het gezin, een verstoorde energiebalans). De wijze waarop ik coach is volgens de ontwikkelingsgerichte methode van Rudy Vandamme. Daarbij coach ik op vier sporen: het project (datgene waarop je gecoacht wilt worden), de zelfsturing, de identiteit en het grote geheel waarin je leeft. Zo ontstaat niet alleen een brede bewustwording, maar ook een ontwikkeling die leidt tot een meer betekenisvol en vitaler leven.


Mijn kernwaarden

Als mens en coach heb ik een aantal kernwaarden waardoor ik mij gedreven voel. De één noemt het 'drive', een ander 'spirit', of inspiratie. Voor mij doet de naam er niet toe, het zijn drie belangrijke waarden die in mijn leven en werk verweven zijn.

Betrokken

Ik heb er plezier in om er te zijn voor mensen die de stap hebben gezet naar een coach. Het raakt me dat mensen persoonlijke zaken met me willen delen en het daagt me uit om mee te denken. Soms verbaast het me ook weer hoeveel er-zijn-voor-iemand kan opleveren.

Interactief

Als coach ga ik graag aan de slag met gemotiveerde mensen die op hun beurt met zichzelf aan de slag willen. Deze combinatie levert een interactie en dynamiek op waardoor vrijwel altijd beweging ontstaat.

Relationeel

Ik zie de mens als een persoon in relatie, met zichzelf en de mensen om zich heen. Ik heb ervaren dat coaching aan kracht wint als ook de relatie met God aan de orde komt. Soms impliciet, soms meer uitgesproken. Daarnaast zie ik de relatie tussen lichaam, ziel en geest. Tijdens de gesprekken komen die verschillende dimensies aan de orde en wordt duidelijk hoezeer ze elkaar beïnvloeden.


Coaching, voor wie?

Als coach wil ik er graag zijn voor mensen die:

  • Een betere balans willen tussen hun privéleven en werk
  • Vitaler, levenslustiger in het leven willen staan
  • Willen onderzoeken of hun werk nog bij hen past
  • Het plezier in hun werk willen vergroten
  • Uit een burn-out willen komen
  • Een dreigende burn-out willen voorkomen
  • Zichzelf meer willen ontplooien en ontwikkelen
  • Hun gevoelens willen leren herkennen en uiten
  • Meer ontspannen in vriendschappen en relaties willen staan

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem vrijblijvend contact met mij op om te kijken of je vraag om te zetten is in een coachvraag.

Coaching, ook voor uw werknemers

Anita Dekker Coaching is er ook voor bedrijven. Als uit een functioneringsgesprek blijkt dat een werknemer niet optimaal functioneert of een coachingstraject wil om persoonlijk verder te ontwikkelen. Coaching bevordert vitaliteit en kan leiden tot meer werkplezier, efficiëntie en samenwerking.

Coaching in tijden van crises

Het lijkt erop dat de coronacrisis min of meer achter ons lig. Toch is het Covid-virus bepaald nog niet weg en kampt een grote groep mensen met long Covid klachten. Intussen is er een grote crisis in Oekraïne, een Europese energiecrisis, een crisis in de landbouw en in verschillende beroepsgroepen een crisis vanwege een groot tekort aan personeel. Hoewel het een ons meer raakt dan het ander, beïnvloedt het ons denken en welbevinden. Hoe blijf je overeind in een hectische wereld op een (werk)plek waar veel van je gevraagd wordt. Is er in je leven nog ruimte voor ontspanning en bezinning?

Een voorbeeld:

Enquête: kwart jonge artsen heeft burn-outklachten

Steeds meer jonge artsen kampen met burn-outklachten. Dat concludeert belangenorganisatie De Jonge Specialist (DJS) na een enquête onder bijna 1600 aangesloten medici. Waar twee jaar geleden nog 14 procent aangaf last te hebben van burn-outklachten, is dat nu opgelopen tot bijna een kwart. Vooral hoge werkdruk en ontevredenheid over de werk-privébalans spelen een rol bij het ontstaan van de klachten. Hoewel bijna alle respondenten trots zijn op hun werk, ervaart bijna de helft de werkdruk als te hoog. De enquête laat zien dat jonge artsen gemiddeld ruim 30 uur per maand overwerken, wat lang niet altijd wordt gecompenseerd. Bijna de helft van de respondenten kan niet altijd pauze nemen; nog eens 8 procent zegt nooit te pauzeren. De artsen die de enquête hebben ingevuld, werken vooral in ziekenhuizen en universitaire medische centra. De meesten zijn daar in opleiding tot medisch specialist. Bron: NOS Nieuws 3 oktober 2022


Tarief

De kosten van een verkennend gesprek zijn €50, vervolggesprekken zijn voor particulieren €80,- (er wordt geen btw berekend). Tarieven voor zakelijke coaching of coaching in opdracht van een werkgever zijn op aanvraag.